Hoe laat wordt het donker in Leeuwarden?

Tijd in Leeuwarden: 18:59
Zonsopkomst: 06:20
Zonsondergang: 20:49
In de lente (1 april)
Zonsopkomst: 07:07
Zonsondergang: 20:13
In de zomer (1 juli)
Zonsopkomst: 05:12
Zonsondergang: 22:09
In de herfst (1 oktober)
Zonsopkomst: 07:37
Zonsondergang: 19:14
In de winter (1 januari)
Zonsopkomst: 08:48
Zonsondergang: 16:31

Hierboven vindt u de tijden van zonsopgang en zonsondergang in Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland. Leeuwarden is een stad die terug gaat tot de Romeinse tijd, en mede daarom een mooie bestemming voor een dagtripje. Naast de stad Leeuwarden bestaat de gelijknamige gemeente uit de plaatsen Aegum, Friens, Grouw, Goutum, Hempens, Hoek, Idaard, Irnsum, Lekkum, Miedum, Noardein, Snakkerburen, Swichum, Teerns, Tjaard, Tsienzerburen, Vierhuis, Warga, Wartena, Wirdum, Roordahuizum, Wijtgaard, en Warstiens. Op onze hoofdpagina vindt u hoe laat het donker wordt op uw locatie.